Facebook Statistics
Značka Kvality

Nová grantová príležitosť: mikrobiómy a škodcovia rastlín

18-03-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil svoju tematickú grantovú výzvu na predkladanie návrhov v nasledovných oblastiach:

  • Hodnotenie vplyvu na mikrobiómy/mikrobiómov gastrointestinálneho traktu (ľudia a domáce zvieratá) pri hodnotení rizika
  • Budovanie kapacít na hodnotenie vplyvu na environmentálne mikrobiómy/environmentálnych mikrobiómov (rastlín, voľne žijúcich živočíchov, pôdy) pri hodnotení rizika
  • "Hotspoty" pre introdukciu škodcov rastlín: integrovaná analýza na lepšiu prípravu na invázie škodcov rastlín.

EFSA hľadá inovatívne projekty, ktoré uľahčia zdieľanie vedomostí a odborných znalostí. Žiadateľom sa dôrazne odporúča, aby si vytvorili konzorciá. Oprávnení žiadatelia zo zoznamu príslušných organizácií určených členskými štátmi (organizácií podľa článku 36) sú vítaní a môžu svoje návrhy predložiť do 30. 06. 2020.

Čo sú tematické granty?

Cieľom tematického grantového programu je uľahčiť vedeckú spoluprácu medzi členskými štátmi, podporiť inovácie a podporiť výmenu odborných znalostí a osvedčených postupov v oblastiach súvisiacich s prácou EFSA.

Tematické granty sa zaviedli v roku 2015 na zvýšenie kapacity EÚ na hodnotenie rizika. V roku 2016 a 2017 boli udelené tematické granty v dvoch kolách. S cieľom reagovať na nové ustanovenia nariadenia o transparentnosti EFSA posilní vedeckú spoluprácu s väčším zapojením partnerov v členských štátoch. Tematické granty umožnia popredným vedeckým inštitúciám v členských štátoch spolupracovať, zdieľať vedomosti a odborné znalosti, prispievať k riešeniu budúcich výziev v oblasti bezpečnosti potravín a tým chrániť európskych spotrebiteľov.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.​


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood