Facebook Statistics
Značka Kvality

One Health International Summer Course 2018 in Copenhagen

25-01-2018

Dánska univerzita  a Technická univerzita v Dánsku organizuje medzinárodný letný kurz One Health International Summer Course.

Kurz bude zameraný na zoonózy, náhle nákazy, infekčné nákazy, rezistencia voči liečivám, toxíny, polutanty, medzirezortná spolupráca, systémové chápanie, koordinácia a komunikácia. Bližšie informácie nájdete na uvedenom odkaze: http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood