Facebook Statistics
Značka Kvality

Otvorená verejná konzultácia k problematike hodnotenia rizika chemických látok v potravinách

10-07-2015

Panel CEF Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín otvoril verejnú konzultáciu o návrhu stanoviska o poslednom vývoji oblasti hodnotenia rizika chemikálií v potravinách a ich potenciálneho dopadu na hodnotenie bezpečnosti látok, ktoré sa využívajú v materiáloch pre styk s potravinami.

Pripomienky je možné zaslať pomocou elektronického formulára na adrese http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/consultation/doc/50   do 7.októbra 2015.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood