Facebook Statistics
Značka Kvality

Ponuka kurzov na hodnotenie rizika nielen pre PhD. študentov

06-06-2018

Inštitút environmentálnej medicíny (IMM), ktorý je súčasťou štokholmského Karolinska Instituet, organizuje aj tento rok školenia hodnotenia rizika (HR) určené pre PhD. študentov, ako aj ostatných záujemcov z akademického prostredia či zo štátnych orgánov a priemyslu.

V ponuke sú momentálne tieto jesenné kurzy:

Endocrine disruptors-molecular mechanisms and adverse effects

Termín konania: 17. - 21. 9. 2018

Prihláška

Termín pre zaslanie prihlášky: 28. 7. 2018

Health risk assessment of reproductive toxicity and endocrine disruptors

Termín konania: 24. - 28. 9. 2018

Prihláška

Termín pre zaslanie prihlášky: 28. 7. 2018

Computational toxicology - methods and applications

Termín konania: 19. - 23. 11. 2018

Prihláška

Termín pre zaslanie prihlášky: 14. 9. 2018

 

Registračné poplatky pre jednotlivé kurzy sú:

PhD. študenti                   300 €
Akademický sektor          300 €
Štátne orgány                   600 €
Priemysel                          900 €

Registračný poplatok zahŕňa podklady a prestávky na kávu. Platba registračného poplatku bude akceptovaná len od zamestnávateľa účastníka, nie od jednotlivcov.

Účastníci si musia pokryť náklady spojené s cestou a ubytovaním.

V prípade doplňujúcich otázok, prosím, kontaktujte priamo koordinátorku a senior lektorku Johannu Zilliacus.

Celú ponuku kurzov nájdete na tomto odkaze


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood