Facebook Statistics
Značka Kvality

Pracovná ponuka úradu EFSA: HR Business Partner

29-10-2018

Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o zverejnení pracovnej ponuky úradu EFSA na pozíciu „HR Business Partner“.

Pre koho je ponuka určená?

Ste vysoko motivovaným odborníkom v oblasti ľudských zdrojov so záujmom o poskytovanie pridanej hodnoty v oblasti riešení v dynamickej európskej agentúre? Máte motiváciu na formovanie pozitívnej zmeny, ktorá prispieva k plneniu strategických cieľov? Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) hľadá talentovaných business partnerov v oblasti HR, ktorí sú pripravení ujať sa kľúčovej úlohy pri poskytovaní poradenstva organizačným útvarom a riadiacim pracovníkom úradu EFSA.

Úspešný uchádzač bude poskytovať riešenia v oblasti HR v spolupráci s riadiacimi pracovníkmi jednotlivých útvarov. Bude úzko spolupracovať s organizačnými útvarmi s cieľom pomôcť budovať kapacity a rozvíjať iniciatívy zamerané na ľudí.

Úspešnému uchádzačovi bude ponúknutý základný plat vo výške 3 404,15 € brutto a pracovný kontrakt na obdobie 5 rokov s možnosťou predĺženia.

Miesto výkonu práce: Parma, Taliansko.

O pracovnú pozíciu sa je možné uchádzať do 26. 11. 2018 prostredníctvom webovej stránky úradu EFSA venovanej kariérnym ponukám, kde tiež nájdete podrobné informácie o ponuke, vrátane hlavných zodpovedností, podrobných kritérií, ale aj benefitoch (slovenské znenie pracovnej ponuky nájdete v dokumente na str. 93-96).

Prečo pracovať v úrade EFSA?

Budete aktívne pôsobiť v európskej organizácii, ktorá zohráva významnú úlohu v živote 500 miliónov občanov EÚ. Úrad EFSA zamestnáva približne 450 zamestnancov a jeho vedecký výbor a vedecké pracovné skupiny sú zložené z vysoko kvalifikovaných a nezávislých vedeckých odborníkov. Každá pozícia v úrade má dôležitú úlohu pri vytváraní inšpiratívneho prostredia pre prácu a rozvoj. Prečítajte si viac o stratégii úradu EFSA do roku 2020.

Viac informácií o úrade EFSA sa nachádza na adrese http://www.efsa.europa.eu


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood