Facebook Statistics
Značka Kvality

Priamy prenos z EFSA kolokvia k mikroplastom už 6. a 7. mája

03-05-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bude 6. – 7. mája 2021 vysielať naživo plenárne zasadnutie EFSA vedeckého kolokvia č. 25 „Koordinovaný prístup k hodnoteniu rizika mikroplastov a nanoplastov v potravinách pre zdravie ľudí".

Mikroplasty sú malé častice plastu menšie ako 5 milimetrov. Nanoplasty sú ešte menšie, ich rozmery sa pohybujú od 1 do 100 nanometrov.

V roku 2016 identifikoval EFSA potrebu získať viac údajov o úrovniach výskytu takýchto plastov v potravinách a o ich možných účinkoch na ľudské zdravie. Nedávno boli zverejnené medzinárodné správy o mikroplastoch a nanoplastoch, avšak veľa aspektov bezpečnosti potravín zostáva stále nevyriešených.

Obavy verejnosti v tejto oblasti sú pritom veľké. Eurobarometer EFSA z roku 2019 o bezpečnosti potravín v EÚ zistil, že mikroplasty v potravinách sú predmetom čoraz väčšieho znepokojenia občanov .

Z týchto dôvodov EFSA organizuje vedecké kolokvium, ktoré si kladie tieto ciele:

  • pochopiť súčasný stav a prebiehajúci výskum
  • spojiť zainteresované strany
  • budovať možné synergie


EFSA pripravila krátke video s prehľadom zamerania kolokvia.

Štruktúra podujatia

Súčasťou programu budú prezentácie a diskusné skupiny, zamerané na otázky týkajúce sa mikroplastov a nanoplastov v potravinách a krmivách:

  • vývoj analytických metód
  • vývoj expozície ľudí
  • vývoj identifikácie a charakterizácie nebezpečenstva

Počas podujatia bude dostupná aj posterová sekcia.

Kolokvium je určené najmä pre výskumných pracovníkov, vedeckých hodnotiteľov rizika, tvorcov politík a ďalších účastníkov, ktorí prejavujú záujem o túto tému, napr. mimovládne organizácie, priemysel či novinári.

Dodatočné informácie získate na [email protected].

Vysielanie naživo

Odkaz na živé vysielanie bude zverejnený na webe EFSA krátko pred začiatkom udalosti.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

?AskAQuestion Service


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood