Facebook Statistics
Značka Kvality

Registrácia na 78. zasadnutie Správnej rady EFSA spustená

25-09-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) pozýva  verejnosť na sledovanie 78. zasadnutia Správnej rady EFSA. Zasadnutie sa uskutoční 10. 10. 2018 v EFSA (Parma, Taliansko).

Účastníci budú môcť diskusiu sledovať, nie však do nej vstupovať.
V prípade záujmu o účasť vyplňte registračný formulár a odošlite ho na adresu: [email protected] najneskôr do 5. 10. 2018.

Upozorňujeme, že počet miest je limitovaný.
 

Viac informácií získate na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood