Facebook Statistics

Vedecké stanovisko úradu EFSA: Hodnotenie bezpečnosti a účinnosti L-arginínu, produkovaného Escherichia coli NITE BP‐02186, ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

31-05-2018

L-arginín je pre väčšinu dospelých cicavcov neesenciálnou aminokyselinou. Pre vtáky, ryby, prípadne plazy a tiež pre mäsožravce je však táto aminokyselina esenciálna. L-arginín na použitie do kŕmnych doplnkových látok je produkovaný Escherichia coli NITE BP-02186. Tento kmeň je geneticky modifikovaný za účelom zvýšenia produkcie L-arginínu. 

Pokiaľ ide o genetickú modifikáciu produkčného kmeňa, tak výrobok, ktorý je predmetom predloženého vedeckého stanoviska, nevyvoláva žiadne obavy týkajúce sa bezpečnosti. Jeho používanie ako kŕmnej doplnkovej látky je pre cieľové druhy bezpečné, ak sa používa vo vhodných množstvách.

Pri manipulácii s kŕmnou doplnkovou látkou sa neočakáva žiadne ohrozenie zdravia. Látka nie je dráždivá pre pokožku alebo oči a nie je ani senzibilizátorom pokožky. Dostupné údaje o expozícii a tiež toxikologické údaje naznačujú, že kŕmna doplnková látka môže predstavovať pre používateľov riziko pri vdýchnutí. Použitie látky vo výžive zvierat nepoškodzuje životné prostredie.

Kŕmna doplnková látka je účinným zdrojom L-arginínu pre všetky druhy a kategórie zvierat.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5276