Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedecké stanovisko úradu EFSA na hodnotenie potravín získaných biotechnológiami.

03-02-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracoval vedecké stanovisko súvisiace s hodnotením alergénnosti a proteínov v potravinách a krmivách získaných pomocou biotechnológií.

Súčasné stratégie hodnotenia rizika alergénnosti sú založené na príručkách a usmerneniach Codex Alimentarius pre hodnotenie bezpečnosti potravín získaných metódami moderných biotechnológií a pochádzajú z roku 2003. Hoci sa dokumenty Codex Alimentarius a usmernenia EFSA úspešne zaoberali hodnoteniami alergénnosti jednoduchých aj zložených GM sekvencií, vývoj v tejto oblasti si vyžaduje modernizáciu niektorých kľúčových prvkov hodnotenia rizika.

Tie by mali zahŕňať posúdenie klinickej relevantnosti, spôsoby expozície a potenciálnych prahových hodnôt potravinových alergénov, aktualizáciu nástrojov in silico používaných s databázami a lepšiu integráciu a štandardizáciu testovacích materiálov a protokolov in vitro/in vivo. Preto je potrebné preskúmať a objasniť ciele hodnotenia rizika alergénnosti a zásadnú úlohu, ktorú zohráva pri ochrane zdravia spotrebiteľov.

Vedecké stanovisko s názvom Scientific Opinion on development needs for the allergenicity and protein safety assessment of food and feed products derived from biotechnology nájdete na webovej stránke EFSA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood