Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia o návrhu hlavného vedeckého usmernenia pre aplikácie zdravotných tvrdení

27-07-2015

EFSA spustila otvorenú konzultáciu o návrhu hlavného vedeckého usmernenia pre zainteresovaných partnerov v oblasti aplikácií zdravotných tvrdení. Usmernenie má za cieľ vysvetliť hlavné vedecké princípy používané NDA Panelom pri vyhodnocovaní všetkých vedeckých tvrdení a zároveň načrtáva rad krokov pre zostavovanie aplikácií zdravotných tvrdení.

V súlade s politikou EFSA o otvorenosti a transparentnosti a z dôvodu obdržania pripomienok od vedeckej komunity a zainteresovaných partnerov EFSA spustila verejnú konzultáciu na návrh dokumentu pripraveného NDA Panelom.

Zainteresovaní sú pozvaní k tomu, aby poskytli písomné pripomienky do 11. septembra 2015, k čomu má poslúžiť elektronický formulár.

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150717.htm

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood