Facebook Statistics
Značka Kvality

VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny

25-04-2018

Srdečne Vás pozývame na VI. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, ktoré sa uskutočnia ako spoločné podujatie v dňoch 15.-17. októbra 2018 v Banskej Bystrici.

Červenkove dni sú každoročne hlavným kongresom epidemiológov, zahŕňajú komplexnú problematiku prevencie infekčných chorôb vrátane zoonóz a očkovaním preventabilných nákaz, chronických chorôb a nozokomiálnych nákaz. Kongres venovaný zoonózam organizujeme raz za dva roky s cieľom priniesť nové poznatky naprieč celým potravinovým reťazcom od krmív, zdravia zvierat, cez spracovanie surovín, výrobu potravín, ochorenia ľudí, laboratórnu diagnostiku, etiologické agensy, ich cirkuláciu v životnom prostredí, vrátane problematiky rezistencie voči antibiotikám. Spojenie týchto dvoch podujatí dáva predpoklad pre diskusiu a výmenu najnovších informácii na jednotlivé problémy medzi odborníkmi z viacerých vedeckých oblastí, čo prispeje k ich širšiemu rozhľadu, odbornému rastu a zlepšeniu prevencie chorôb nielen ľudí, ale aj zvierat.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom priloženého prihlasovacieho formuláru do 30. júla 2018 na adrese [email protected]. Informácie o kongrese budú priebežne zverejňované na webovom sídle: http://www.konferencia-zoonozy.estranky.sk/ ako aj na FB Kontaktného bodu EFSA v SR. V prípade ďalších otázok nás môžete priamo kontaktovať prostredníctvom e-mailu: [email protected], alebo na tel. čísle : +421 2 592 66 545.

Termín na zaslanie príspevku, ktorý bude zverejnený v zborníku s prideleným ISBN, je do 15. septembra 2018.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood