Facebook Statistics
Značka Kvality

Vtáčia chrípka: EFSA odporúča zvýšený dohľad

26-07-2023

Vírus vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) naďalej vo veľkej miere cirkuluje medzi morskými vtákmi v Európe a spôsobuje vysokú úmrtnosť, zatiaľ čo celková situácia u hydiny sa zmiernila. Epidemiologické vyšetrovanie ohniska nákazy u mačiek v Poľsku pokračuje. Podľa najnovšej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčného laboratória EÚ (EURL) o vtáčej chrípke zostáva riziko pre širokú verejnosť nízke.

Od 29. apríla do 23. júna 2023 HPAI postihla široké spektrum voľne žijúcich druhov vtákov od najsevernejších častí Nórska až po pobrežie Stredozemného mora, pričom mŕtve morské vtáky sa našli aj vo vnútrozemí, nielen na pobreží. Úrad EFSA odporúča aktívny dohľad nad chorobou u voľne žijúceho vtáctva, najmä u vodného vtáctva, s cieľom pochopiť cirkuláciu a udržiavanie rôznych vírusov HPAI.

HPAI u cicavcov

Väčšina voľne žijúcich cicavcov postihnutých HPAI sú mäsožravce, ktoré lovia voľne žijúce vtáky, živia sa uhynutými voľne žijúcimi vtákmi alebo sa živia oboma uvedenými spôsobmi. V Poľsku bolo pozitívne testovaných na HPAI A (H5N1) dvadsaťštyri domácich mačiek a jeden karakal žijúci v zajatí (známy aj ako rys púštny), zdroj nákazy zostáva nejasný. Prenos z mačky na mačku alebo z mačky na človeka zatiaľ nebol preukázaný.

Úrad EFSA odporúča zvýšený dohľad nad vírusmi HPAI u voľne žijúcich a voľne sa pohybujúcich domácich mäsožravcov vo vysokorizikových oblastiach a vyhýbanie sa kontaktu domácich mäsožravcov s uhynutými alebo chorými zvieratami (cicavcami a vtákmi).

Nízke riziko pre populáciu

Centrum ECDC zhodnotilo, že riziko nákazy vírusom HPAI v Európe je naďalej nízke pre všeobecnú populáciu a nízke až stredné pre ľudí, ktorí sú v zamestnaní alebo inak vystavení infikovaným vtákom alebo cicavcom (voľne žijúcim alebo domestikovaným).

Odborníci odporúčajú zvýšiť informovanosť verejnosti, aby sa vyhýbala kontaktu s uhynutými alebo chorými morskými vtákmi alebo cicavcami, na ďalšie zníženie rizika nákazy.

Links to science

Avian influenza overview April – June 2023

Viac informácií k tlačovej správe nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood