Facebook Statistics

Vypuknutie nákazy Listeria monocytogenes sérotyp IVb ST6 vo viacerých krajinách - prvá aktualizácia

11-07-2018

Vypuknutie infekcií spôsobených invazívnou baktériou Listeria monocytogenes (L. monocytogenes), potvrdených sekvenáciou celého genómu (WGS) a spojených s konzumáciou mrazenej kukuricou a prípadne s inou zmrazenou zeleninou, sa od roku 2015 vyskytlo v piatich členských štátoch EÚ (Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko a Spojené Kráľovstvo). K 15. júnu 2018 bolo hlásených 47 prípadov a 9 úmrtí súvisiacich s infekciou (úmrtnosť súvisiaca s nákazou 19 %). Analýza WGS z 29 izolátov L. monocytogenes nehumánneho pôvodu zistila, že sú úzko späté s viacnárodným ľudským klasterom L. monocytogenes sérotypu IVb, multilokusovej sekvencie typu 6 (ST6). Väčšina nehumánnych izolátov bola odobratá v roku 2017 zo sezónnych produktov: hlavne z mrazenej kukurice (13 vzoriek), mrazené zeleninové zmesi obsahujúce kukuricu (8 vzoriek), mrazeného špenátu (1) a mrazených zelených fazuliek (1).

Celú technickú správu nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/EN-1448.pdf