Facebook Statistics

Výzva ECDC na riešenie tendra, ktorého cieľom je upevnenie európskej siete humánnych a veterinárskych entomológov (Vectornet).

20-03-2018

Hlavným cieľom tendra je:

  • upevniť existujúcu európsku sieť humánnych a veterinárskych entomológov (VectorNet),
  • poskytovať vedeckú podporu ECDC a EFSA pri ich hodnoteniach vektorov, rizika ochorení prenášaných vektormi, prevencie a kontroly,
  • definovať a/alebo aktualizovať geografickú distribúciu, početnosť a sezónnosť vektorov rodu Arthropoda v EÚ/EEA, krajinách pristupujúcich do EÚ, stredomorských krajinách a pod.,
  • prispieť na budovanie kapacít týkajúcich sa vektorov a ochorení prenášaných vektormi.

Termín zaslania návrhov riešenia je stanovený na  13. 04. 2018.

Viac informácii nájdete : European network for medical and veterinary entomology


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood