Facebook Statistics
Značka Kvality

X. vedecká konferencia Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca

09-05-2017

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (MPRV SR) organizuje v spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach X. VEDECKÚ KONFERENCIU „mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca“, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. 11. - 23. 11 2017 v Košiciach.

Konferencia je určená pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Našim cieľom je každoročne sústrediť na jednom mieste študentov, doktorandov a ostatných mladých vedeckých pracovníkov, umožniť im prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi a nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska a Českej republiky.

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy, ktoré sa týkajú všetkých oblastí celého potravinového reťazca, od zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, kontaminantov, krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (welfare), cez potravinárske produkty až po zdravie zvierat.

V prípade Vášho záujmu o aktívnu alebo pasívnu účasť zašlite prosím prihlášku najneskôr do 31. 7. 2017. Termín pre zaslanie príspevku (vypracovaného podľa inštrukcií v prílohe) je do 15. 9. 2017.  Príslušné dokumenty zasielajte na e-mailovú adresu: [email protected]

Konferencia je bez konferenčného poplatku.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood