Facebook Statistics
Značka Kvality

XI. vedecká konferencia „Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca“

24-04-2018

aktualizované 27.11.2018

V dňoch 21. – 22. 11. 2018 sa v Agroinštitúte Nitra uskutočnil už XI. ročník konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA. Organizátorom konferencie je každoročne Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) so sídlom na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom XI. ročníka konferencie bola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Program konferencie bol značne nabitý, nakoľko sa tento rok konferencie zúčastnilo vyše 70 účastníkov. Zo Slovenskej republiky bola účasť skutočne bohatá, prišli účastníci napr. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ale aj z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Príjemne prekvapila aj účasť z Českej republiky: Univerzita Pardubice, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy.

Tento rok bola konferencia obohatená súťažou o najlepší príspevok v kategórii prednáška a poster. Za víťazov hlasovali samotní účastníci konferencie. Knižné ceny víťazom odovzdal vedecký výbor priamo na konferencii.

Víťaz v kategórii prednáška
Ing. Karol Červenčík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prednáška: Antimikrobiálna aktivita rododendrolu a malinového ketónu izolovaných z brezovej kôry

Víťaz v kategórii poster
MVDr. Boris Semjon, Katedra hygieny a technológie potravín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Poster: Kvalitatívne hodnotenie bryndze viacnásobnou faktorovou analýzou

O konferencii:
Konferencia je určená pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Cieľom konferencie je každoročne sústrediť na jednom mieste študentov, doktorandov a ostatných mladých vedeckých pracovníkov, umožniť im prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi a nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska i Českej republiky.

Zameranie konferencie sa týka oblasti celého potravinového reťazca, od zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, kontaminantov, krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (welfare) až po potravinárske produkty.

XII. ročník konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA sa uskutoční v roku 2019 v Bratislave.

V prílohách nájdete cirkulár a program k XI. ročníku konferencie. Elektronický zborník z XI. ročníka konferencie zašleme na vyžiadanie e-mailom.
V prípade otázok ohľadom konferencie kontaktujte: [email protected]

Sledujte NKB EFSA aj na Facebooku: https://www.facebook.com/NKBEFSASR/ 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood