Facebook Statistics
Značka Kvality

Zaregistrujte sa teraz na online podujatie New Deal for Pollinators

19-08-2021

Registrácia na tohtoročný EÚ Týždeň opeľovačov, ktorý sa uskutoční od 27. do 30. septembra, je otvorená.

Téma online podujatia je „New Deal for Pollinators“, ktorá bude zahŕňať sekciu o práci EFSA a Európskej chemickej agentúry (ECHA) v tejto oblasti, ako aj diskusie o poľnohospodárstve a opeľovačoch a včelárstve.

Pracovníci úradu EFSA predstavia niekoľko tém, ktoré sú relevantné pre oblasť zdravia včiel a opeľovačov, ako napríklad stanovisko MUST-B, prebiehajúcu revíziu usmernenia o včelách a pesticídoch a plány úradu EFSA rozšíriť prácu v oblasti environmentálneho rizika pri hodnotení rizika, týkajúceho sa opeľovačov, na podporu cieľov stanovených v Európskej Zelenej dohode.

Na zasadnutie EFSA/ECHA sa môžete zaregistrovať tu. Účasť je bezplatná. Uzávierka registrácie je 20.9.2021 do 10:00 SEČ. Bližšie informácie a registráciu na ďalšie sekcie nájdete na webovej stránke Pollinator Week.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte [email protected].

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood