Facebook Statistics


Ako je to s testovaním kozmetiky na zvieratách v EÚ?

23-02-2022
Kozmetické zložky EÚ sa riadia dvoma nariadeniami, ktoré sú v rozpore.

Zasadnutia platformy pre alternatívne metódy

31-01-2022
Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs) opäť po roku zasadla online. Odznelo veľa zaujímaých a prínosných informácií.

Sympózium o inovatívnych toxikologických prístupoch s účasťou OECD, ECHA a EFSA už v máji 2021

13-04-2021
Foto: Sympózium o inovatívnych toxikologických prístupoch s účasťou OECD, ECHA a EFSA už v máji 2021Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX organizujú v máji vedecké sympózium, ktoré bude diskutovať implementáciu inovatívnych a medzinárodne uznávaných prístupov k hodnoteniu toxicity látok, pri ktorých nie sú potrebné testy na laboratórnych zvieratách. Podujatie spojí uznávaných expertov a expertky globálneho i európskeho formátu. Na podujatí budú prednášať aj odborníčky z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Buďte informovaní o novinkách!

25-01-2021
Foto: Buďte informovaní o novinkách!Slovenská národná platforma 3Rs vydáva s spolupráci s Národným kontaktným bodom siete PARERE, ktorý sídli na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pravidelný newsletter o novinkách z oblasti alternatívnych metód a toxikológie.

Platforma pre alternatívne metódy testovania na zvieratách zasadla online

12-01-2021
Foto: Platforma pre alternatívne metódy testovania na zvieratách zasadla onlineSlovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs) je neformálnym zoskupením, ktoré združuje expertov a expertky, ako aj záujemcov a záujemkyne o alternatívne metódy testovania na zvieratách. Bola založená v roku 2018 pod záštitou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX a úzko spolupracuje s Národným kontaktným bodom siete PARERE.

Slovensko má nové testovacie EU-NETVAL laboratórium!

16-11-2020
Foto: Slovensko má nové testovacie EU-NETVAL laboratórium!Sieť testovacích laboratórií členských štátov EU-NETVAL pomáha Referenčnému laboratóriu EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) pri validačných štúdiách. Testovacie laboratóriá EU-NETVAL výrazne prispevajú k budúcemu začleneniu ďalších alternatívnych metód do regulačného rámca EÚ. Slovensko má v sieti nového člena, špičkové laboratórium Slovenskej akadémie vied.

Reportáž k alternatívnym metódam už aj v angličtine

07-08-2020
Foto: Reportáž k alternatívnym metódam už aj v angličtineNáš Národný kontaktný bod siete PARERE spoluorganizoval minulé leto sekciu na toxikologickej konferencii TOXCON, ktorá bola venovaná alternatívnym metódam k testovaniu na zvieratách. Prednášajúci odborníci v nej priblížili stav alternatívnych metód na Slovensku.

Konferencia TOXCON bude aj tento rok!

26-05-2020
Foto: Konferencia TOXCON bude aj tento rok!Konanie medzinárodnej konferencie TOXCON tento rok viselo kvôli epidemiologickej situácii na vlásku. Organizačný výbor však oznámil skvelé správy: konferencia sa bude konať v pôvodnom termíne, posunuté budú len termíny na registráciu a zaslanie abstraktov.

Lepšie protilátky bez použitia zvierat?

15-05-2020
Foto: Lepšie protilátky bez použitia zvierat?Protilátky sa používajú vo výskume, na regulačné, diagnostické či terapeutické účely. V EÚ sa každoročne použije na produkciu protilátok takmer 1 milión zvierat. Tieto zvieratá musia často podstupovať bolestivé procedúry. Pritom dnes už je možné protilátky vyrábať aj bez použitia zvierat! Referenčné laboratórium EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) preto vydalo Odporúčanie k protilátkam nezískaným zo zvierat. EURL ECVAM verí, že vďaka vyššej informovanosti o vedeckej spoľahlivosti takýchto protilátok sa prestanú na výrobu protilátok používať zvieratá. Protilátky, ktoré nepochádzajú zo zvierat, sú nielen etickejšie, ale nezanedbateľná je aj ich spoľahlivosť a priaznivé ekonomické hľadisko.

Štatistiky o používaní zvierat na vedecké účely v EÚ

25-03-2020
Foto: Štatistiky o používaní zvierat na vedecké účely v EÚSprávu, ktorá poskytuje štatistické údaje o použití zvierat na vedecké účely v rokoch 2015 – 2017, vydala Európska komisia (EK) vo februári 2020. EK vydáva takéto správy každých 5 rokov. Vychádza z údajov, ktoré jej poskytujú jednotlivé členské štáty (povinnosť vyplýva členským štátom zo smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely). Údaje od roku 2018 budú dostupné prostredníctvom centrálnej online databázy EÚ až v roku 2022.

Vykonávanie smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v EÚ

25-03-2020
Foto: Vykonávanie smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v EÚEurópska komisia (EK) vydala vo februári 2020 historicky prvú správu o vykonávaní požiadaviek smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Správa sa špecificky zameriava na to, ako sa členské štáty (ČŠ) popasovali s ustanoveniami smernice 2010/63/EÚ v rokoch 2013 – 2017.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood