Facebook Statistics
Značka Kvality

Zasadnutie Slovenskej národnej platformy pre alternatívne metódy (apríl 2023, online)

25-05-2023
Foto: Zasadnutie Slovenskej národnej platformy pre alternatívne metódy (apríl 2023, online)Po krátkej prestávke zasadala Slovenská národná platforma (SNP 3Rs) opäť online. Na zasadnutí odznelo veľa zaujímavých a prínosných informácií.

Nová štúdia poukazuje na potrebu používania neživočíšnych zložiek v in vitro metódach

26-08-2022
Foto: Nová štúdia poukazuje na potrebu používania neživočíšnych zložiek v in vitro metódachEurópska komisia, akademická obec a organizácie na ochranu zvierat vypracovali štúdiu, ktorá mapuje problémy a predkladá návrhy na podporu používania in vitro metód bez použitia živočíšnych zložiek zo zvierat.

SNP 3Rs a história alternatívnych metód na Slovensku v časopise ATLA

25-08-2022
Foto:  SNP 3Rs a história alternatívnych metód na Slovensku v časopise ATLASlovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs) bola spomenutá v nedávnom čísle odborného periodika Alternatives to Laboratory Animals (ATLA). Článok sa venuje prehľadu 3R centier a platforiem pre propagáciu a akceptáciu alternatívnych metód v Európe. Neopomenul ani aktivity v Slovenskej republike.

ONTOX projekt prispeje k hodnoteniu rizík chemikálií bez testov na zvieratách

24-08-2022
Foto:  ONTOX projekt prispeje k hodnoteniu rizík chemikálií bez testov na zvieratáchVíziou ONTOX je poskytnúť funkčné a udržateľné riešenie na zlepšenie hodnotenia rizík chemických látok, a to bez nutnosti testovania na zvieratách. Slovenskú republiku v projekte reprezentuje Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i. – Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.

OECD zverejnila 16 nových, aktualizovaných alebo upravených usmernení pre testovanie chemikálií, niektoré z nich sú úplnou náhradou testovania na zvieratách

15-07-2022
USMERNENIA OECD PRE TESTOVANIE CHEMIKÁLIÍ OECD TEST GUIDELINES FOR CHEMICALS SÚ JEDINEČNÝM NÁSTROJOM NA HODNOTENIE POTENCIÁLNYCH ÚČINKOV CHEMIKÁLIÍ NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE A NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.Ako je to s testovaním kozmetiky na zvieratách v EÚ?

23-02-2022
Kozmetické zložky EÚ sa riadia dvoma nariadeniami, ktoré sú v rozpore.

Zasadnutia platformy pre alternatívne metódy

31-01-2022
Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs) opäť po roku zasadla online. Odznelo veľa zaujímaých a prínosných informácií.

Sympózium o inovatívnych toxikologických prístupoch s účasťou OECD, ECHA a EFSA už v máji 2021

13-04-2021
Foto: Sympózium o inovatívnych toxikologických prístupoch s účasťou OECD, ECHA a EFSA už v máji 2021Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX organizujú v máji vedecké sympózium, ktoré bude diskutovať implementáciu inovatívnych a medzinárodne uznávaných prístupov k hodnoteniu toxicity látok, pri ktorých nie sú potrebné testy na laboratórnych zvieratách. Podujatie spojí uznávaných expertov a expertky globálneho i európskeho formátu. Na podujatí budú prednášať aj odborníčky z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Buďte informovaní o novinkách!

25-01-2021
Foto: Buďte informovaní o novinkách!Slovenská národná platforma 3Rs vydáva s spolupráci s Národným kontaktným bodom siete PARERE, ktorý sídli na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pravidelný newsletter o novinkách z oblasti alternatívnych metód a toxikológie.

Platforma pre alternatívne metódy testovania na zvieratách zasadla online

12-01-2021
Foto: Platforma pre alternatívne metódy testovania na zvieratách zasadla onlineSlovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs) je neformálnym zoskupením, ktoré združuje expertov a expertky, ako aj záujemcov a záujemkyne o alternatívne metódy testovania na zvieratách. Bola založená v roku 2018 pod záštitou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX a úzko spolupracuje s Národným kontaktným bodom siete PARERE.

Slovensko má nové testovacie EU-NETVAL laboratórium!

16-11-2020
Foto: Slovensko má nové testovacie EU-NETVAL laboratórium!Sieť testovacích laboratórií členských štátov EU-NETVAL pomáha Referenčnému laboratóriu EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) pri validačných štúdiách. Testovacie laboratóriá EU-NETVAL výrazne prispevajú k budúcemu začleneniu ďalších alternatívnych metód do regulačného rámca EÚ. Slovensko má v sieti nového člena, špičkové laboratórium Slovenskej akadémie vied.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood