Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

EU-NETVAL

Sieť laboratórií EU-NETVAL pozostáva z testovacích laboratórií v členských štátoch EÚ. Hlavnými úlohami EU-NETVAL sú validačné štúdie alternatívnych metód, ktoré pomáhajú pri validáciách Referenčnému laboratóriu EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM). EU-NETVAL laboratóriá zároveň prispievajú k identifikácii vhodných in vitro metód, ktoré by mohli byť v budúcnosti zahrnuté do regulačného rámca EÚ.

V Slovenskej republike zastával od decembra 2015 do júna 2020 funkciu EU-NETVAL testovacieho laboratória hameln rds a.s. Od novembra 2020 je EU-NETVAL laboratóriom za Slovenskú republiku Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied).

Zoznam všetkých testovacích laboratórií siete EU-NETVAL je dostupný na webovej stránke Európskej komisie.