Facebook Statistics
Značka Kvality

Kalendár podujatí v oblasti alternatívnych metód a princípov 3R

Máj 2023

ESTIV Training Course, Bratislava, Slovensko

29. 5. – 2. 6. 2023

Jún 2023

MPS Summit 2023, Berlín, Nemecko

26. 6. – 30. 6. 2023

Biotech, Paríž, Francúzsko

26. 6. – 27. 6. 2023

Deň otvorených dverí na CEM SAV

leto 2023

August 2023

WC 12, Niagarské vodopády, Kanada

27. 8. – 31. 8. 2023

September 2023

EUROTOX 2023, Ľubľana, Slovinsko

10. 9. – 13. 9. 2023

ASPIS Open Symposium, Ľubľana, Slovinsko

14. 9. – 15. 9. 2023

TOXCON, Stará Lesná, Slovensko

27. 9. – 29. 9. 2023

Európska Noc výskumníkov, Slovensko

29. 9. 2023

Máj 2024

ESTIV Congress 2024, Praha, Česká republika

27. 5. – 30. 5. 2024

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood