Facebook Statistics
Značka Kvality

V Úradnom vestníku Európskej únie...

14-03-2011
V Úradnom vestníku Európskej únie boli dňa 12. marca 2011 uverejnené nariadenia Komisie (EÚ), ktorými sa do Registra chránených zemepisných označení...

Slávnostne odovzdané logo „Zaručená tradičná špecialita“

15-02-2011
Foto: Slávnostne odovzdané logo „Zaručená tradičná špecialita“Dňa 21. januára 2011 sa slávnostne odovzdalo logo „zaručená tradičná špecialita“ Cechu výrobcov ovčieho syra v Turci,...

Ovčí hrudkový syr - salašnícky - Zaručená tradičná špecialita

05-11-2010
Logo - Zaručená tradičná špecialitaV Úradnom vestníku Európskej únie bolo dňa 4. novembra 2010 uverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 984/2010 z 3. novembra 2010,...

Ovčí salašnícky údený syr - Zaručená tradičná špecialita

19-10-2010
Logo - Zaručená tradičná špecialitaV Úradnom vestníku Európskej únie bolo dňa 19. októbra 2010 uverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 930/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít vedeného Európskou komisiou zapisuje názov "Ovčí salašnícky údený syr" (ZTŠ).

Nariadenie vlády pre školský mliečny program na školský rok 2010/2011

23-09-2010
31. septembra 2010 vyšlo v Zbierke zákonov nariadenie vlády Slovenskej republiky...

Súťaž o logo programu „Školské mlieko“ - výlet na farmu vo Vlčkovciach

09-07-2010
Foto: Súťaž o logo programu „Školské mlieko“  - výlet na farmu vo VlčkovciachV tomto roku prebiehala súťaž o logo programu „Školské mlieko“. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci žiaci základných a stredných škôl.

Program "Školské mlieko"

09-06-2010
Logo programu "Školské mlieko"V roku 2004 sa začal na Slovensku realizovať program „školské mlieko“, ktorý je pod záštitou Európskej Únie a prebieha aj v iných štátoch EÚ.

Predaj z dvora

08-06-2010
Vstupom do EÚ začalo u nás platiť spoločné potravinové právo, ktoré ustanovuje podmienky výroby a predaja potravín.

Zelená kniha

25-11-2008
Komisia Európskych Spoločenstiev vydala 15.10.2008 ZELENÚ KNIHU o kvalite poľnohospodárskych výrobkov.

Zasadnutie Výboru pre liehoviny

25-11-2008
Dňa 5. novembra 2008 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre liehoviny na DG Agri v Bruseli,...

Oznámenie o uverejnení smernice

25-11-2008
Oznamujeme, že v Úradnom vestníku EÚ bola uverejnená smernica Komisie 2008/100/ES z 28. októbra 2008,...

Návrh nariadenia o poskytovaní informácií spotrebiteľom

25-11-2008
Európska komisia dňa 30. 1. 2008 prijala a zverejnila návrh nariadenia, ktorého cieľom je zjednotiť a zjednodušiť označovanie potravín bez toho, aby sa narušila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a sprehľadniť údaje na etiketách potravín a priblížiť ich potrebám spotrebiteľov v EÚ.

Nariadenie o označovaní bioproduktov

25-11-2008
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE v Úradnom vestníku Európskej únie L 264/1 zo dňa 3.10.2008 uverejnila nariadenie Rady (ES) č. 967/2008 z 29. septembra 2008,...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood