Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na grant – analýza dát z WGS zoonotických mikroorganizmov

17-08-2017

Dovoľujeme si Vás informovať o výzve úradu EFSA na grant zameraný na identifikáciu organizácií, ktorým môže úrad EFSA zadať úlohy týkajúce sa „bioinformatickej podpory pri analýze dát zo sekvenácie genómu (WGS) zoonotických mikroorganizmov“.

Do výzvy na grant sa môžu zapojiť iba organizácie nominované podľa čl. 36 a to v termíne do 2. 10. 2017.

V posledných rokoch úrad EFSA vyzdvihol význam používania analýz celých genómových sekvencií (WGS) pre oblasť bezpečnosti potravín. V tejto súvislosti úrad EFSA podporil, inicioval a podieľal sa na viacerých aktivitách, ktoré zahŕňali využívanie WGS, a to pomocou obstarávania, tematických grantov na tému WGS, vykonávania referenčného testovania na podporu Súhrnnej správy EÚ o mikrobiálnej rezistencii zoonotických a komenzálnych baktérií, či hodnotenia náhlych epidémií, atď.

Hlavný cieľ výzvy:
Cieľom tejto výzvy je nájsť organizáciu, ktorá by bola schopná vykonávať podporné činnosti pre úlohy oddelenia BIOCONTAM úradu EFSA.

Hlavným cieľom je poskytnúť bioinformatickú podporu na vybudovanie kapacity na WGS analýzu zoonotických baktérií / mikroorganizmov spôsobujúcich alimentárne nákazy, úradu EFSA.

Popis výzvy a všetky ostatné informácie nájdete na webovom sídle EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170811

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood