Facebook Statistics

Verejná konzultácia úradu EFSA týkajúca sa aktívnej látky indoxacarb

14-03-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnenej verejnej konzultácií úradu EFSA týkajúcej sa aktívnej látky indoxacarb.

Pripomienkové konanie k aktívnym látkam zlúčenín medi

14-03-2017
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín otvoril pripomienkové konanie k dvom hodnotiacim správam reportérskeho členského štátu o aktívnych látkach zlúčenín medi.

Verejná konzultácia k Príručke na hodnotenie rizika látok prítomných v potravinách určených pre dojčatá do veku 16 týždňov

08-03-2017
Úrad EFSA spustil verejnú konzultáciu k návrhu Príručky na hodnotenie rizika látok prítomných v potravinách určených pre dojčatá do veku 16 týždňov.AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood