Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedecká konferencia zameraná na výskum Xylella fastidiosa

22-03-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o vedeckej konferencii zameranej na výskum Xylella fastidiosa, ktorá sa uskutoční 13.-15. Novembra 2017 v Palma de Mallorca v Španielsku.


Verejná konzultácia úradu EFSA týkajúca sa aktívnej látky Rimsulfuron

15-03-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnenej verejnej konzultácii úradu EFSA týkajúcej sa aktívnej látky Rimsulfuron.

Verejná konzultácia úradu EFSA týkajúca sa aktívnej látky indoxacarb

14-03-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnenej verejnej konzultácií úradu EFSA týkajúcej sa aktívnej látky indoxacarb.

Pripomienkové konanie k aktívnym látkam zlúčenín medi

14-03-2017
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín otvoril pripomienkové konanie k dvom hodnotiacim správam reportérskeho členského štátu o aktívnych látkach zlúčenín medi.

Verejná konzultácia k Príručke na hodnotenie rizika látok prítomných v potravinách určených pre dojčatá do veku 16 týždňov

08-03-2017
Úrad EFSA spustil verejnú konzultáciu k návrhu Príručky na hodnotenie rizika látok prítomných v potravinách určených pre dojčatá do veku 16 týždňov.