Facebook Statistics
Značka KvalityPríručka pre spracovanie žiadostí týkajúcich sa regulovaných výrobkov

17-01-2018
EFSA sa neustále usiluje o posilnenie svojich iniciatív v oblasti regulovaných výrobkov a to hlavne o rozšírenie orientovaného prístupu, podporu žiadateľov počas celého kolobehu žiadosti, ktoré sa týkajú regulovaných výrobkov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood