Facebook Statistics
Značka Kvality

Konferencia ONE: One – Health, Environment, Society – videosúťaž abstraktov

27-01-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín v súvislosti s blížiacou sa konferenciou ONE: One – Health, Environment, Society - Conference 2022 – organizujú videosúťaž abstraktov.

Autori abstraktov prijatých na konferenciu ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022 budú prezentovať svoju prácu resp. výskum vo video súťaži na YouTube v priebehu 1.-28. februára. Odmenou pre troch víťazov bude cesta do Bruselu, kde sa bude konať prezentácia na uvedenej konferencii v júni budúceho roka.

Všetky videá budú dostupné aj na na webovej stránke One Conference https://www.one2022.eu/, kde bude možné prehliadať videá podľa tematických okruhov – One Planet, One Society, One Life a Many Ways.

Nezabudnite si od 1. februára pozrieť YouTube kanál úradu EFSA a hlasovať za svoje obľúbené video!

Spôsoby hlasovania a viac informácií získate na webovej stránke EFSA

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood