Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA: Propagácia IT nástrojov používaných v postupoch podávania žiadostí o regulované produkty

18-03-2024
Foto: EFSA: Propagácia IT nástrojov používaných v postupoch podávania žiadostí o regulované produktyEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spúšťa iniciatívu na zvýšenie informovanosti o základných nástrojoch, ktoré je potrebné použiť v postupe podávania žiadostí o regulované produkty.

EFSA pokračuje v sérií webinárov k regulovaným produktom

30-08-2022
Foto: EFSA pokračuje v sérií webinárov k regulovaným produktomEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) pokračuje v organizácií série webinárov k regulovaným produktom najbližšími dvoma, a to na tému ,,GMO hodnotenie rizika a dôvernosti pracovných postupov" a na tému ,,Notifikácie štúdií pre regulované produkty od EFSA".

XIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

03-02-2022
XIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, sa bude konať v dňoch 6-8.4.2022 v PARK hoteli v Piešťanoch.

Webinár EFSA: Používanie OPEX kalkulátora nedietárnej expozície prípravkom na ochranu rastlín

01-02-2022
EFSA aktualizoval návody na hodnotenie expozície v procese hodnotenia rizík prípravkov na ochranu rastlín (OPEX Guidance https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7032 ) pre prevádzkovateľov, pracovníkov, rezidentov a okoloidúcich. Súvisiaci kalkulátor bol revidovaný a bol vyvinutý užívateľsky prívetivý on-line nástroj (OPEX Calculator) založený na aktualizovanej metodike popísanej vo vodítkach.

Konferencia ONE: One – Health, Environment, Society – videosúťaž abstraktov

27-01-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín v súvislosti s blížiacou sa konferenciou ONE: One – Health, Environment, Society - Conference 2022 – organizujú videosúťaž abstraktov.

EFSA workshop zameraný na malé častice a nanočastice v potravinách (31.3.2022 – 1.4.2022)

21-01-2022
Úrad EFSA by chcel pozvať odborníkov zapojených do hodnotenia rizika v oblasti nanovied a nanotechnológií v potravinovom a krmivovom reťazci, aby sa zúčastnili na dvojdňovom workshope v Bruseli 31. marca a 1. apríla 2022.

EFSA prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch​

08-11-2021
Vedecký panel EFSA pre materiály určené na kontakt s potravinami, enzýmy, enzýmy a technologicky pomocné látky (CEF) prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch, čo je míľnik, ktorý bol možný najmä vďaka podpore a partnerstvu s členskými štátmi.

Antimikrobiálna rezistencia: Aké je riziko šírenia prostredníctvom prepravy zvierat?​

08-11-2021
Úrad EFSA začal pracovať na novom hodnotení rizika, ktoré sa zameriava na riziko šírenia baktérií odolných voči antimikrobiálnym látkam počas prepravy zvierat.

Webinár EFSA o dymových arómach - registrácia otvorená​

08-11-2021
EFSA webinár „Webinar on smoke flavourings" sa uskutoční online 9. decembra 2021, 11:00 – 12:30 hod. (SEČ).

Webinár EFSA o materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami- registrácia otvorená​

08-11-2021
EFSA webinár „Webinar on food contact materials" sa uskutoční online 25. novembra 2021, 11:00 – 12:30 hod. (SEČ).

Webinár EFSA funding opportunities for third parties - registrácia otvorená​

03-11-2021
16. novembra 2021, 14:30 – 16:00 hod. (SEČ)

Potravinárske enzýmy: aktualizované vedecké usmernenie EFSA

03-11-2021
EFSA aktualizoval svoje vedecké usmernenie o predkladaní dokumentácie o potravinárskych enzýmoch na hodnotenie ich bezpečnosti.

EFSA webinár zameraný na podávanie žiadostí o nové potraviny

08-09-2021
Foto: EFSA webinár zameraný na podávanie žiadostí o nové potravinyEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár zameraný na problematiku nových potravín a súvisiace žiadosti.
Krátky webinár s názvom Webinar on novel food applications sa uskutoční online 23. septembra 2021.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood