Facebook Statistics
Pracovná ponuka úradu EFSA: vedúci vedecký pracovník – bioinformatik

15-01-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) otvoril výberové konanie na pracovnú pozíciu „Senior Scientific Officer – Bioinformatician" (EFSA/X/AD/2018/05). Cieľom výzvy je vytvorenie rezervného zoznamu uchádzačov. Takýto zoznam je možné použiť pri výbere vhodných kandidátov na podobné pozície v závislosti od potrieb EFSA. Platnosť zoznamu je určená do 31. 12. 2019 (možnosť predĺženia).
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood