Facebook Statistics

Nová pracovná ponuka v EFSA: Service Continuity Manager

07-03-2022
​Úrad EFSA zverejnil novú výzvu na výber manažéra kontinuity služieb.

Pracovná pozícia v EFSA: Právnik

20-01-2022
Legal Officer
EFSA/F/4/2021/07

Nová pracovná príležitosť v EFSA - Hlavný vedecký pracovník (Chief Scientist)

02-12-2021
Úrad EFSA nedávno zverejnil novú výzvu na výber hlavného vedeckého pracovníka EFSA (Chief Scientist).

Aktuálne pracovné príležitosti v EFSA

05-08-2021
Foto: Aktuálne pracovné príležitosti v EFSAÚrad EFSA zverejnil dve nové pracovné príležitosti.

Biznis HR profesionál

13-05-2021
Foto: Biznis HR profesionálEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil pracovnú ponuku pre HR biznis profesionála.

Komunikačný expert

04-05-2021
Foto: Komunikačný expertEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil pracovnú ponuku pre komunikačného experta (Communication Officers).

Vedúci oddelenia pre ľudský kapitál

26-04-2021
Foto: Vedúci oddelenia pre ľudský kapitálEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil pracovnú pozíciu, ktorej náplňou je vedenie oddelenia ľudských zdrojov.

Vedecký pracovník pre veterinárske vedy

19-03-2021
Foto: Vedecký pracovník pre veterinárske vedyEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) hľadá vhodného kandidáta alebo kandidátku na pozíciu „Scientific Officer – Veterinary Science“ s päťročným kontraktom. Deadline na uchádzanie sa o pozíciu je 29. 03. 2021.

Výzvy do pracovných skupín EFSA: genotoxicita a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

04-03-2021
Foto: Výzvy do pracovných skupín EFSA: genotoxicita a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinamiEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil dve výzvy pre externých odborníkov a odborníčky. EFSA hľadá do pracovných skupín vedcov a vedkyne s odbornými znalosťami v oblasti genotoxicity a v oblasti materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami alebo recyklácie plastov.

Hľadajú sa odborníci z verejného sektora

23-11-2020
Foto: Hľadajú sa odborníci z verejného sektoraEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil novú výzvu pre vyslaných národných expertov (Seconded National Experts). EFSA hľadá kvalifikovaných zamestnancov vo verejnom sektore.

Nová pracovná príležitosť v EFSA – ISA

19-11-2020
Foto: Nová pracovná príležitosť v EFSA – ISAEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil dve nové výzvy týkajúce sa schémy vedeckého a technického podporného systému (SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT SCHEME - ISA). EFSA zostaví zoznam fyzických osôb s vedeckými poznatkami, ktoré EFSA pomôžu pri vykonávaní prípravných prác v rôznych oblastiach.

Hosťovanie vedcov a profesionálov

09-11-2020
Foto: Hosťovanie vedcov a profesionálovEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu „EFSA/NS/GP/2020/01“, týkajúcu sa hosťovania vedcov a profesionálov v EFSA (EFSA Guest Programme Call 2020).


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood