Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Program pre stážistov na roky 2020 – 2021

09-12-2020
Foto: Program pre stážistov na roky 2020 – 2021Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) oznámil, že budúci stážisti v rámci programu pre stážistov „EFSA - Traineeship call 2020-2021“ (EFSA/NS/TR/2020) na roky 2020 – 2021 môžu podávať svoje prihlášky. Výzva na podávanie prihlášok je otvorená do 08. 01. 2021.

Štipendijný program EU-FORA na roky 2021 – 2022

09-12-2020
Foto: Štipendijný program EU-FORA na roky 2021 – 2022Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) oznámil, že budúci štipendisti štipendijného programu „Európske hodnotenie potravinových rizík“ (European Food Risk Assessment (EU-FORA) Fellowship Programme) na roky 2021 – 2022 môžu podávať svoje prihlášky. Výzva na podávanie prihlášok je otvorená do 15. 01. 2021.