Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoskupovanie chemických látok pre ich spoločné hodnotenie – povedzte svoj názor!

07-06-2021
Foto: Zoskupovanie chemických látok pre ich spoločné hodnotenie – povedzte svoj názor!Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) otvoril verejnú konzultáciu k návrhu príručky, ktorá sa venuje zoskupovaniu chemických látok z celého spektra bezpečnosti potravín a krmív, na účely hodnotenia „chemických zmesí“.

Cesta vpred pre ochranu včiel

20-05-2021
Foto: Cesta vpred pre ochranu včielEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spravil významný krok v úsilí zvrátiť pokles počtu opeľovačov v Európe. Navrhol nový prístup k hodnoteniu environmentálnych rizík (ERA) pre včely.

Oxid titaničitý (E171) už nie je považovaný za bezpečný pri použití ako prídavnej látky do potravín

13-05-2021
Foto: Oxid titaničitý (E171) už nie je považovaný za bezpečný pri použití ako prídavnej látky do potravínEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aktualizoval svoje hodnotenie bezpečnosti oxidu titaničitého (E171), používaného ako prídavná látka do potravín, a to na základe žiadosti Európskej komisie z marca 2020.

EFSA radí ohľadom informácií na obaloch potravín

03-05-2021
Foto: EFSA radí ohľadom informácií na obaloch potravín​K dispozícii je nová príručka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) ktorá má pomôcť dodávateľom potravín pri rozhodovaní sa, aké informácie majú spotrebiteľom poskytnúť na obale.

Priamy prenos z EFSA kolokvia k mikroplastom už 6. a 7. mája

03-05-2021
Foto: Priamy prenos z EFSA kolokvia k mikroplastom už 6. a 7. májaEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bude 6. – 7. mája 2021 vysielať naživo plenárne zasadnutie EFSA vedeckého kolokvia č. 25 „Koordinovaný prístup k hodnoteniu rizika mikroplastov a nanoplastov v potravinách pre zdravie ľudí".

Riziko prenosu AMO prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidiel

28-04-2021
Foto: Riziko prenosu AMO prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidielPosledné vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k africkému moru ošípaných (AMO) sa zameriava na riziko zavlečenia vírusu do nepostihnutých oblastí EÚ prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidiel na prepravu ošípaných.

Verejná konzultácia návrhu stratégie EFSA do roku 2027

20-04-2021
Foto: Verejná konzultácia návrhu stratégie EFSA do roku 2027Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zahájil verejnú konzultáciu k návrhu stratégie do roku 2027. EFSA uvíta názory od všetkých, ktorí majú záujem sa vyjadriť k strategickému smerovaniu EFSA na nadchádzajúce roky.

EFSA spustila konzultáciu k transportom zvierat

20-04-2021
Foto: EFSA spustila konzultáciu k transportom zvieratEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zhromažďuje názory zainteresovaných strán k vedeckému hodnoteniu rizika ohľadom welfare zvierat prepravovaných v EÚ. Hodnotenie podporí Európsku komisiu pri preskúmaní právnych predpisov v oblasti welfare zvierat.

Sumárna správa EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2019

09-04-2021
Foto: Sumárna správa EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2019Výsledky zberu dát za rok 2019 ukazujú, že približne 96,1 % analyzovaných vzoriek potravín obsahovalo podlimitné hodnoty rezíduí pesticídov. Výsledky sú súčasťou sumárnej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) pre rezíduá pesticídov v potravinách za rok 2019. Tá zahŕňa výsledky pre 96 302 vzoriek z členských štátov EÚ, Islandu a Nórska.

Európska komisia vyhlásila výberové konanie do Správnej rady EFSA

09-04-2021
Foto: Európska komisia vyhlásila výberové konanie do Správnej rady EFSAEurópska komisia vyhlásila otvorené výberové konanie pre obsadenie miesta 1 člena z celkom 14 členov Správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorého mandát skončí 30. júna 2021.

Rezistencia u baktérií spôsobujúcich ochorenia z potravín je stále vysoká

09-04-2021
Foto: Rezistencia u baktérií spôsobujúcich ochorenia z potravín je stále vysokáZnačné množstvo baktérií Salmonella a Campylobacter ostáva rovnako rezistentné na antibiotiká, ktoré sa bežne používajú u ľudí a zvierat. Tieto zistenia uvádza nová správa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Transparentnosť v hodnotení rizika: začína nová éra

26-03-2021
Foto: Transparentnosť v hodnotení rizika: začína nová éraDo platnosti vstupujú nové pravidlá, ktoré zmenia spôsob, akým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vykonáva úlohu hodnotiteľa rizika v systéme bezpečnosti potravín EÚ.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood