Facebook Statistics

Vedecké stanovisko k horúčke údolia Rift je známe

09-11-2020
Foto: Vedecké stanovisko k horúčke údolia Rift je známeEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dokončil sériu hodnotení, zameraných na horúčku údolia Rift.

EÚ je v pohotovosti kvôli novým ohniskám vtáčej chrípky

08-10-2020
Foto: EÚ je v pohotovosti kvôli novým ohniskám vtáčej chrípky Členské štáty EÚ sú vyzvané, aby zintenzívnili surveillance a opatrenia biologickej bezpečnosti na ochranu pred vznikom nových ohnísk vtáčej chrípky. Varovanie nasleduje po vypuknutí vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) medzi divými a domácimi vtákmi v západnom Rusku a Kazachstane počas posledných pár mesiacov. Tento región je známou jesennou migračnou cestou divých vodných vtákov smerujúcich do Európy.

PFAS v potravinách a riziká pre ľudské zdravie

21-09-2020
Foto: PFAS v potravinách a riziká pre ľudské zdravieEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) stanovil nový prah bezpečnosti pre najrozšírenejšie perfluóralkylové zlúčeniny (PFAS), ktoré sa hromadia v tele. V novo publikovanom vedeckom stanovisku udáva, že prahovou hodnotou je týždenný príjem v množstve 4,4 nanogramu na kilogram telesnej hmotnosti.

Kampaň proti africkému moru ošípaných v juhovýchodnej Európe

08-09-2020
Foto: Kampaň proti africkému moru ošípaných v juhovýchodnej EurópeEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil kampaň na zvýšenie povedomia a zastavenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v juhovýchodnej Európe. Kampaň je zameraná na krajiny, ktoré EFSA v roku 2019 identifikovala ako „krajiny oblasti záujmu“.

Glykoalkaloidy v zemiakoch: riziko pre verejné zdravie vyhodnotené

11-08-2020
Foto: Glykoalkaloidy v zemiakoch: riziko pre verejné zdravie vyhodnotenéEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhodnotil riziko pre zdravie ľudí a zvierat súvisiace s prítomnosťou glykoalkaloidov v potravinách a krmivách. EFSA sa zameral najmä na zemiaky a výrobky z nich.

Hodnotenie bezpečnosti cukrov v strave sa posúva

11-08-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) informoval o zmene časového horizontu hodnotenia bezpečnosti cukrov v strave. K odkladu došlo v dôsledku pandémie COVID-19, ktorá ovplyvnila vykonanie review mimoriadne veľkého objemu vedeckých informácií.

Dôkazy o úmrtnosti včiel preskúmané

31-07-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dokončil komplexnú analýzu vedeckých dôkazov o úmrtnosti včiel.

Hodnotenie alergenicity GM rastlín

31-07-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa chystá zhodnotiť alergenicitu geneticky modifikovaných (GM) rastlín. Na tieto účely zriadi konzultačnú skupinu, pozostávajúcu zo všetkých zainteresovaných strán. Konzultácie sa uskutočnia počas rôznych fáz procesu hodnotenia.

Letná škola Parma 2020 „One Health" bola virtuálnym zážitkom

15-07-2020
Letná škola Parma 2020 „One Health", ktorú organizuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Škola pokročilých štúdií o potravinách a výžive na Parmskej univerzite v spolupráci s Katolíckou univerzitou Sacro Cuore z Piacenza, sa tento rok uskutočnila ako 3D virtuálne podujatie.

Najčastejšie ohrozenia welfare ošípaných pri porážke

17-06-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) identifikoval vo svojom novom vedeckom stanovisku k welfare ošípaných pri porážke na bitúnkoch viaceré nedostatky. Podľa EFSA je welfare ošípaných najčastejšie ohrozený nedostatočnými zručnosťami porážajúceho personálu a zle navrhnutými a postavenými zariadeniami. Chýbajúca zručnosť a odborná príprava personálu predstavuje podľa EFSA vážny problém.

Oslava Svetového dňa bezpečnosti potravín: Bezpečnosť potravín je záležitosťou každého, teraz, aj v budúcnosti

10-06-2020
„Bezpečnosť potravín je každodennou prácou EFSA. Každý by však mal zohľadňovať bezpečnosť potravín, teraz, aj v budúcnosti, ak chceme obmedziť dopady klimatických zmien a vybudovať udržateľné globálne potravinové systémy v prospech spotrebiteľov, výrobcov a nášho prírodného sveta." (Bernhard Url, výkonný riaditeľ EFSA)

Riziká z prítomnosti ochratoxínu A v potravinách vyhodnotené

21-05-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil vedecké stanovisko o rizikách pre zdravie ľudí v súvislosti s prítomnosťou ochratoxínu A (OTA) v potravinách. Tento mykotoxín tvoria plesne, ktoré sa nachádzajú v rôznych potravinách (napr. obilniny, konzervované mäso, čerstvé a sušené ovocie, syr).

Chemikálie v našich životoch - infografika

21-05-2020
Ľudia, zvieratá a životné prostredie môžu byť vystavení chemickým látkam z rôznych zdrojov. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preto vyvinul prístupy na posudzovanie kombinovanej expozície viacerým pesticídom a kontaminantom u ľudí ako aj na posudzovanie expozície viacerým pesticídom u včiel.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood