Facebook Statistics
Značka Kvality

Vyjadrenie ministra Simona k odvolaniu p. Mičeka

30-09-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon reaguje na viaceré informácie týkajúce sa odvolania Ľubomíra Mičeka...

Kľúčová je podpora domácej produkcie

29-09-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon sa 28. septembra zúčastnil na medzinárodnej konferencii...

Tlačová správa

27-09-2010
Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 24.9. 2010 sa ku dňu 25.9. 2010 novým štátnym tajomníkom...

Preventívne opatrenia voči salmonelóze vo Vinohradoch n. Váhom

24-09-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon pokladá bezpečnosť potravín za prioritu svojho rezortu, a preto jej venuje zvýšenú pozornosť.

Minister rokoval so zástupcami potravinárskeho sektora, organizačné zmeny na ministerstve

23-09-2010
Foto: Minister rokoval so zástupcami potravinárskeho sektora, organizačné zmeny na ministerstveMinister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon prijal zástupcov Komory slovenských potravinárov a Únie potravinárov Slovenska...

Neformálne stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ

22-09-2010
Foto: Neformálne stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín EÚMinister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja sa v dňoch 19. - 21. septembra zúčastnil v belgickej La Hulpe na neformálnom stretnutí ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ.


Tlačová správa

07-09-2010
Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja požiadal úrad vlády, aby zrušil rozhodnutia o utajovaní dokumentov,...



Stanovisko MPŽPRR SR k riešeniu problematiky bryndze

26-07-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nebude podporovať zmenu legislatívy, ktorá by rozširovala právo používania názvu „bryndza“...


Pozvánka pre médiá na promočné podujatie vo Veľkých Trakanoch

15-07-2010
Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood