Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

10-12-2008
na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Oznámenie výsledkov výberového konania

04-12-2008
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledky výberových konaní, ktoré sa konali 02. 12. 2008.

Výberové konanie na funkciu námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku - Národné lesnícke centrum Zvolen

26-11-2008
Výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca vo funkcii: námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku, Národné lesnícke centrum Zvolen

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

14-11-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Oznámenie výsledku výberového konania

28-10-2008
na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava.

Výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava.


Oznámenie výsledku výberového konania

01-10-2008
na funkciu riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik

Člen DR Závodisko, š. p. - oznámenie výsledku výberového konania

22-09-2008
Dňa 22. 09. 2008 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava. Žiadny z pozvaných uchádzačov sa ...

Výberové konanie

16-09-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood