Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia ku kumulatívnemu hodnoteniu rizika pesticídov a časté otázky o kumulatívnom hodnotení rizika

20-09-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu (VK) ohľadom hodnotenia rizika (HR) rezíduí viacerých pesticídov v potravinách.

Aktualizované výživové hodnoty: 10 rokov práce, 34 živín

16-09-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) publikoval vedecké stanoviská o referenčných výživových hodnotách (DRV) pre sodík a chlorid. Zverejnenie stanovísk predstavuje zavŕšenie desaťročnej práce výživových odborníkov EFSA. Táto dlhá cesta sa začala v roku 2009 po tom, čo Európska komisia požiadala EFSA o aktualizáciu hodnôt. Tie boli totiž naposledy stanovené v 90. rokoch, a to pre makronutrienty ako sú bielkoviny a sacharidy, a tiež pre všetky vitamíny a minerály.

Vhodný vek pre doplnkovú stravu dojčiat

16-09-2019
Foto: Vhodný vek pre doplnkovú stravu dojčiatV akom veku je pre dojčatá bezpečné začať konzumovať ako doplnok k materskému mlieku či dojčenskej výžive jedlá pomocou svojich rúk?

Zdravie včiel: práca EFSA ocenená EÚ

04-07-2019
Úsilie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), zamerané na zvyšovanie povedomia o zdraví včiel, tento týždeň získalo ocenenie „Excellence“ v rámci ceny ombudsmana EÚ „Collaboration award“.


Staňte sa členom správnej rady EFSA

21-06-2019
Dňa 30. 06. 2019 sa skončí funkčné obdobie 7 členov Správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Európska komisia preto vyzýva expertov, aby sa uchádzali o miesto v Správnej rade EFSA.


Svetový deň bezpečnosti potravín - Nový európsky prieskum o potravinách

07-06-2019
2 z 5 Európanov sa osobne zaujímajú o bezpečnosť potravín, ale len 1 z 5 uvádza, že bezpečnosť potravín je ich hlavnou obavou pri výbere potravín. Pre väčšinu Európanov je to len jeden z viacerých faktorov spolu s cenou, chuťou, výživovou hodnotou a pôvodom potravín, ktoré sú ovplyvnené ich stravovacími návykmi.

Bezpečnosť potravín sa týka nás všetkých – 1. Svetový deň bezpečnosti potravín (2019)

07-06-2019
Každý z nás má právo na bezpečné a výživné potraviny, ako aj na ich dostatok. Aj dnes na svete ochorie po konzumácii kontaminovaných potravín takmer každý 10. človek. Akonáhle potravina nie je bezpečná, deti sa nemôžu učiť, dospelí nemôžu pracovať. Ľudský organizmus sa nemôže rozvíjať.

Sekvenovanie celého genómu sa ukazuje byť sľubné v boji proti mikrobiálnej rezistencii

06-06-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojej novej správe poznamenal, že sekvenovanie celého genómu (whole genome sequencing, WGS) môže zlepšiť monitoring mikrobiálnej rezistencie (MR) v potravinách a u zvierat. EFSA navrhuje, aby sa tieto metódy postupne zaviedli do monitoringu vykonávaného členskými štátmi EÚ ešte pred rokom 2021, kedy do platnosti vstúpia revidované právne predpisy o monitorovaní MR.

Epidémia listeriózy vo viacerých krajinách je spojená s rybami údenými za studena

05-06-2019
Pstruh údený za studena a losos vyprodukovaný v Estónsku sú zdrojom epidémií, ktorých pôvodcom je baktéria Listeria monocytogenes. Tieto epidémie od roku 2014 postihli 22 ľudí z 5 krajín.


EK vyhlásila otvorené výberové konanie pre obnovu členov Správnej rady EFSA

30-05-2019
Európska komisia vyhlásila otvorené výberové konanie pre obnovu 7 z celkom 14 členov Správnej rady EFSA, ktorých mandát skončí 30. júna 2020.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood