Facebook Statistics
Značka KvalityPreklápanie informácií medzi FoodEx2 a FoodEx1

21-07-2016
Mapovanie kódov medzi FoodEx2 a Foodex1 bolo vykonané s cieľom zabezpečiť preklopenie do FoodEx1 dáta poskytnuté úradu EFSA prostredníctvom FoodEx2...

Verejná konzultácia k návrhu stanoviska určujúceho faktor premeny energie D-tagatózy

21-07-2016
Úrad EFSA spustil verejné pripomienkové konanie k Návrhu vedeckého stanoviska k faktoru premeny energie D-tagatózy na účely označovania...

Verejná konzultácia príručky k zdravotným tvrdeniam

19-07-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) začal Verejnú konzultáciu o Návrhu vedeckých a technických usmernení na prípravu a predloženie žiadostí k zdravotným tvrdeniam...

Verejná konzultácia k aktívnej látke mepanipyrim

15-07-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA vydal výzvu na verejnú konzultácia k aktívnej látke mepanipyrim. Termín podania pripomienok je do 11.09.2016...

Verejná konzultácia k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre vitamín D

23-03-2016
EFSA spúšťa verejnú konzultáciu o výživových referenčných hodnotách pre vitamin D, ktoré sú predmetom návrhu vedeckého stanoviska. Dokument navrhuje výživové referenčné hodnoty pre vitamin D pre dospelých, dojčatá a deti, tehotné a dojčiace ženy.

Verejná konzultácia návrhu príručky pre podávanie žiadostí pre Novel Food

01-03-2016
Úrad EFSA spustil verejné pripomienkové konanie k návrhu príručky pre spracovanie a predloženie žiadostí na povolenie tzv. Novel Food. Tento dokument...

Pripomienkové konanie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín – výživové referenčné hodnoty pre vitamín B6

05-02-2016
Úrad EFSA spustil pripomienkové konanie návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre vitamín B6. Tento dokument navrhuje výživové referenčné hodnoty pre vitamín B6 pre dospelých, deti a dojčence, tehotné a dojčiace ženy.

Verejná konzultácia o návrhu hlavného vedeckého usmernenia pre aplikácie zdravotných tvrdení

27-07-2015
EFSA spustila otvorenú konzultáciu o návrhu hlavného vedeckého usmernenia pre zainteresovaných partnerov v oblasti aplikácií zdravotných tvrdení.

Verejná konzultácia o návrhu hlavného vedeckého usmernenia pre aplikácie zdravotných tvrdení

23-07-2015
EFSA spustila otvorenú konzultáciu o návrhu hlavného vedeckého usmernenia pre zainteresovaných partnerov v oblasti aplikácií zdravotných tvrdení. Usmernenie má za cieľ vysvetliť hlavné vedecké princípy používané NDA Panelom pri vyhodnocovaní všetkých vedeckých tvrdení a zároveň načrtáva rad krokov pre zostavovanie aplikácií zdravotných tvrdení.

Otvorená verejná konzultácia k problematike hodnotenia rizika chemických látok v potravinách

10-07-2015
Panel CEF Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín otvoril verejnú konzultáciu o návrhu stanoviska o poslednom vývoji oblasti hodnotenia rizika chemikálií v potravinách a ich potenciálneho dopadu na hodnotenie bezpečnosti látok, ktoré sa využívajú v materiáloch pre styk s potravinami.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood