Facebook Statistics
Značka Kvality

EK zahájila proces výberu nových členov správnej rady EFSA

30-06-2021
Dňa 23. júna 2021 Európska Komisia zahájila výzvu na vyjadrenie záujmu o pozíciu členov správnej rady EFSA. Konečná lehota na podanie prihlášok je 16. augusta 2021 o 12:00 hod.

Séria webinárov k podaniu žiadosti o autorizáciu regulovaných produktov

28-05-2021
Foto: Séria webinárov k podaniu žiadosti o autorizáciu regulovaných produktovEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pre žiadateľov sériu webinárov k vysvetleniu jednotlivých fáz procesu podávania žiadostí pre každú regulovanú oblasť potravinárskych produktov.

Nariadenie o transparentnosti vstupuje do platnosti

26-03-2021
Foto: Nariadenie o transparentnosti vstupuje do platnostiEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) pripomína, že dňom 27. marca 2021 vstupuje nariadenie o transparentnosti do platnosti. EFSA a Európska komisia poskytli k nariadeniu informačné materiály ako video, grafika či odpovede na najčastejšie otázky. Záujemcovia sa môžu pripojiť aj na „otváracie“ online podujatie.

Webinár o zachovaní dôvernosti údajov pre žiadateľov a prevádzkovateľov (14.4.2021)

22-03-2021
Foto: Webinár o zachovaní dôvernosti údajov pre žiadateľov a prevádzkovateľov (14.4.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje bezplatný webinár o zachovaní dôvernosti pri predkladaní žiadostí potenciálnymi žiadateľmi a prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov.

Webináre EFSA k IUCLID MetaPath softvéru (29.3, 31.3. a 20.4.2021)

10-03-2021
Foto: Webináre EFSA k IUCLID MetaPath softvéru (29.3, 31.3. a 20.4.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje bezplatné webináre, v ktorých poskytne informácie ako dokončiť a predkladať štúdie týkajúce sa metabolizmu pesticídov u rastlín a hospodárskych zvierat. Online podujatie je určené pre potenciálnych žiadateľov, prevádzkovateľov podnikov a pre všetky zainteresované strany.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood