Facebook Statistics
Značka Kvality

Všeobecné princípy spolupráce Európskej komisie (EK) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) so zainteresovanými stranami nájdete v dokumente EK.

 

  1. EFSA a zainteresované strany

EFSA bude so zainteresovanými stranami spolupracovať na implementácii nariadenia o transparentnosti prostredníctvom:

Sounding Board

  • cieľom je vo všeobecnosti informovať zainteresované strany o súčasnom stave implementácie, zhromažďovať od nich pripomienky a riešiť vznesené otázky
  • členmi budú zainteresované strany, zástupcovia Advisory Forum EFSA a EK

Technical Group

  • cieľom je informovať zainteresované strany o procese implementácie a zhromažďovať informácie z konkrétnych technických oblastí
  • členmi budú zástupcovia zainteresovaných strán z agentúr EÚ, zástupcovia členských štátov, EK a pozorovatelia

Viac informácií a súvisiace dokumenty nájdete na webovej stránke EFSA.

 

  1. EK a zainteresované strany

Informácie nájdete na webovej stránke EK.