Facebook Statistics

Nariadenie o transparentnosti posilňuje úlohu členských štátov EÚ (ČŠ) a zintenzívňuje úsilie, ako aj angažovanosť všetkých zainteresovaných strán, zúčastnených v Správnej rade Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Správna rada EFSA sa v rámci svojej úlohy zameriava na administratívne a finančné aspekty a nemá vplyv na nezávislosť vedeckej práce EFSA. V súlade s nariadením o transparentnosti sa do Správnej rady EFSA začlenia zástupcovia všetkých ČŠ, Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ako aj občianskej spoločnosti a priemyselných organizácií.

Výberový proces zabezpečí, aby mali zástupcovia v Správnej rade EFSA skúsenosti a odbornosť nielen v oblasti práva a politiky agropotravinového reťazca, vrátane oblasti hodnotenia rizika, ale aj v manažérskych, administratívnych, finančných a právnych záležitostiach a konali nezávisle a vo verejnom záujme.