Facebook Statistics
Značka Kvality

Na základe nariadenia o transparentnosti prijme Európska komisia (EK) prostredníctvom vykonávacích aktov v priebehu roku 2021 Všeobecný plán komunikácie o riziku. Plán vzniká za úzkej spolupráce Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) s členskými štátmi EÚ.

Všeobecný plán komunikácie o riziku bude podporovať integrovaný rámec komunikácie o riziku v oblasti bezpečnosti agropotravinového reťazca pre všetkých, ktorí hodnotia riziko a ktorí sa zaoberajú riadením rizika, a to ako na úrovni EÚ, tak aj na vnútroštátnej úrovni.

Nové informácie z EFSA

EFSA zverejnil k budúcemu Všeobecnému plánu pre komunikáciu o riziku koncom apríla 2021 tieto dokumenty:

Viac informácií k dokumentom uvádza EFSA v tlačovej správe.