Facebook Statistics
Značka Kvality


VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny

25-04-2018
Srdečne Vás pozývame na VI. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, ktoré sa uskutočnia ako spoločné podujatie v dňoch 15.-17. októbra 2018 v Banskej Bystrici.

XI. vedecká konferencia „Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca“

24-04-2018
Dovoľujeme si Vás informovať, že Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) zorganizoval v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre XI. VEDECKÚ KONFERENCIU „mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca", ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. – 22. 11. 2018 v Agroinštitúte v Nitre.

24. Vedecké kolokvium „Omics techniky v hodnotení rizika“, 24.-25.4.2018, Berlín, DE

13-02-2018
Úrad EFSA organizuje v dňoch 24.-25.4.2018 v Berlíne 24. vedecké kolokvium zamerané na "Omics techniky v hodnotení rizika: súčasný stav a ďalšie kroky".

Infekčné a parazitárne choroby zvierat

05-02-2018
Dovoľujeme si Vás informovať o konaní 6. ročníka medzinárodnej konferencie Infekčné a parazitárne choroby zvierat, ktorý sa uskutoční 13. 9. - 14. 9. 2018 v Košiciach. Konferencia je organizovaná UVLF Košice, ŠVPS SR, Komorou veterinárnych lekárov SR a NKB EFSA v SR. Konferencia je zaradená do celoživotného vzdelávania členov Komory veterinárnych lekárov.

Medzinárodná konferencia V. Labudove dni

05-02-2018
Dovoľujeme si Vás informovať o konaní medzinárodnej konferencie V. Labudove dni, ktorá sa bude konať 12. - 14. 9. 2018 v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach.

7. letná škola hodnotenia rizika a komunikácie o riziku

29-01-2018
NKB EFSA v SR si Vás dovoľuje informovať o 7. ročníku letnej školy hodnotenia rizika a komunikácie o riziku v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca, ktorá sa bude konať v dňoch 25. 6. – 6. 7. 2018 v Berlíne.

One Health International Summer Course 2018 in Copenhagen

25-01-2018
Dánska univerzita a Technická univerzita v Dánsku organizuje medzinárodný letný kurz One Health International Summer Course.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood